top of page

STHLM 22 är specialiserad inom markförvärv och stadsbyggnad, och drivs av Siarhei Thor Fedatsenka, CV.  Genom våra innovativa arbetsmetoder sparar vi tid för beställare och minskar risker för omprojektering i senare skeden. Vi jobbar med kommuner, fastighetsutvecklare, byggföretag. Våra tjänster omfattar:

  • Markanvisningsunderlag

  • Kalkylunderlag och beslutsunderlag

  • Detaljplan analyser

  • Programförslag

  • Idéskisser

AI och generative design i markförvarv och stadsbyggnad

Fördelar med arbete med de senaste digitala verktyg inom markförvärv och stadsbyggnad:

 

  • Realtid analyser och datadriven design

  • Realtid kontroll på ekonomiska parametrar i varje projekt

  • Garanterad bästa lösningar genom datadriven design 

  • 50% tidsbesparing jämfört med konventionella metoder 

Hör av dig för ett möte!

STHLM22_edited.jpg
STHLM22_edited.jpg
bottom of page